09131130224

پارچه تترون بیمارستانی عرض ۳ متر

پارچه تترون بیمارستانی عرض ۳ متر

پارچه تترون بیمارستانی عرض ۳ متر مانند سایر عرض های این پارچه پرمصرف در صنایع و کارخانه های نساجی ایران، تولید می گردد.
اگر بخواهند شرکت های نساجی، پارچه تترون بیمارستانی را با عرض های متفاوت نیز تولید کنند علاوه بر عرض ۳ متر این پارچه، نظیر عرض ۱۵۰ سانتی متر و عرض ۲ متر پارچه تترون بیمارستانی، از تزریق الیاف یکسانی استفاده می کنند.

علت لطافت پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی
الیاف به کار رفته در تولید انواع پارچه تترون بیمارستانی عرض ۳ متر و عرض های دیگر این پارچه، الیاف پلی استر ویسکوز است، البته ممکن است زیردست این پارچه با عرض های مختلف نیز با هم فرق کند که این موضوع نیز بستگی به مقدار نرم کننده به کار رفته در تولید پارچه تترون بیمارستانی، خواهد داشت.
با اضافه کردن نرم کننده بیشتر به پارچه تترون بیمارستانی عرض ۳ متر، نرمی و لطافت این پارچه افزایش می یابد و در مقابل هم، هر چه نرم کننده کمتری استفاده گردد، باید انتظار لطافت کمتر را از پارچه تترون بیمارستانی تولید شده داشته باشیم.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش