09131130224

قیمت عمده پارچه پرشیا گرم بالا کاماش

قیمت عمده پارچه پرشیا گرم بالا کاماش با توجه به رنگ این پارچه مشخص می شود ،پرشیا مشکی و سرمه ای گرم بالاتر از طوسی و نفتی و زرشکی است.

۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۴

۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰

معایب پارچه پرشیا خطی مکانیک
پارچه پرشیا خطی مناسب چه فصلی است
پارچه پرشیا خطی مشکی
مدل مانتو با پارچه پرشیا خطی
مشخصات پارچه پرشیا خطی
قیمت پارچه پرشیا خطی
پارچه پرشیا خطی چیست
پارچه مکانیک پرشیا خطی کاماش

پارچه پرشیا لنین مکانیک فوتوس
پارچه پرشیا لنین مکانیک فوتوس
کارشناس فروش