09131130224

پارچه البسه بیمارستانی با لیست قیمت

پارچه البسه بیمارستانی با لیست قیمت

انواع پارچه مناسب برای دوخت البسه بیمارستانی با لیست قیمت این پارچه ها را می توانید از نمایندگی های عرضه کننده به سهولت بدست آورید.
آیا اصلا می دانید پارچه مناسب برای دوخت البسه های بیمارستانی چه نوع پارچه هایی هستند؟
قیمت پارچه بیمارستانی مناسب دوخت البسه در چه رنجی می باشد؟
به عنوان دوزنده و تولید کننده البسه های بیمارستانی، واجب است که پارچه بیمارستانی مناسب دوخت این البسه ها را بدانید چه کیفیتی و چه رنج قیمتی دارد.
برای دوخت البسه بیمارستانی که بیماران مرد و بیماران زن و بچه ها برتن می کنند، از انواع پارچه بیمارستانی زیر غالبا استفاده می شود:

  • پارچه تترون بیمارستانی
  • پارچه فلامنت بیمارستانیبرای دوخت البسه های بیمارستانی مناسب استفاده کارکنان، پزشکان و پرستاران نیز از پارچه های بیمارستانی مورد خطاب ذیل استفاده می گردد:
  • پارچه کجراه بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی

قیمت پارچه بیمارستانی

قیمت پارچه البسه بیمارستانی

قیمت پارچه بیمارستانی

قیمت پارچه بیمارستانی هر ۲ گروه نیز یعنی هم پارچه مناسب دوخت البسه بیمارستانی بیماران و هم قیمت پارچه مناسب دوخت لباس پرستاران و….. شماره ۱ از پارچه های بیمارستانی شماره ۲ بیشتر می باشد.

قیمت پارچه بیمارستانی
بدین ترتیب، قیمت پارچه تترون بیمارستانی از قیمت پارچه فلامنت بیمارستانی بیشتر و قیمت پارچه بیمارستانی کجراه از قیمت پارچه ترگال بیمارستانی، بالاتر است.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش