09131130224

نمایندگی کارخانه پارچه تترون طرح دار بیمارستانی

نمایندگی کارخانه پارچه تترون طرح دار بیمارستانی

نمایندگی های کارخانه های تولید کننده انواع پارچه های بیمارستانی و پارچه تترون طرح دار بیمارستانی را می شناسید و تا به امروز موفق به خرید از آن ها شده اید؟
پارچه های بیمارستانی، تنوع بالایی را از نظر جنس و رنگ و حتی رنگ دارد.
پارامترهای مورد اشاره در خطوط بالایی را کارخانه های نساجی بیشتر برای پارچه تترون بیمارستانی اعمال می کنند.
پارچه تترون بیمارستانی، یکی از پارچه هایی است که مورد تولید در کارخانه های نساجی با طرح های مختلف قرار می گرد.

قیمت پارچه تترون بیمارستانی طرح دار

پارچه تترون بیمارستانی
البته خوب است بدانید و در خریدهای خود این مسئله را مرهون دارید که پارچه تترون بیمارستانی ساده و پارچه تترون بیمارستانی طرح دار از نظر رنج قیمتی کاملا با یکدیگر متفاوت می باشند.
برای تولید پارچه تترون بیمارستانی طرح دار نیاز به طراحی و استفاده از شابلون های مخصوص می باشد، در حالی که برای تولید پارچه تترون ساده هیچ نیازی به استفاده از این شابلون ها نیست.
پارچه تترون بیمارستانی طرح دار را می بایست با قیمت تقریبی حدودا ۵۰ درصد بالاتر از پارچه تترون بیمارسانی ساده خریداری کنید.

پارچه تترون بیمارستانی
پارچه تترون بیمارستانی طرح دار به این دلیل نیز قیمتش از پارچه تترون بیمارستانی ساده بالاتر است که در زمان تولید در کارخانه های نساجی مربوطه، ممکن است پرتی پارچه بالاتر باشد و همین موضوع را کارخانه ها در تعیین نرخ قیمت این پارچه لحاظ می کنند.
آن دسته از نمایندگی ها که فروش پارچه تترون بیمارستانی را به صورت مستقیم از کارخانه تولید کننده انجام می دهند به عنوان نمایندگی های معتبر و مناسب برای خرید این پارچه ها می توانند انتخاب شوند.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش