09131130224

کجراه لباس کاری ارزان

پارچه لباس کار یونیفرم
7 ژانویه 2019

پارچه لباس کار یونیفرم ١. پارچه ترگال ساده پارچه ترگال ساده با وزن تقریبی ٢۴٠ گرم و عرض ١۵٠ سانتی متر بسیار ...

پارچه کجراه چله فلامنت
23 دسامبر 2018

پارچه کجراه چله فلامنت عرض 150 طاقه 40 متری فلامنت فلامنت موارد مصرف : لباس کار ویژگی : ارزان بودن ...

کارشناس فروش