09131130224

کجراه زرین پود

پارچه کجراه
5 ژوئن 2019

آنچه در این مقاله می خوانید: پارچه ترگال کجراه و انواع مختلف آنبرند های معروف پارچه ترگال کجراهعوامل موثر ...

جنس پارچه لباس کار
5 فوریه 2019

جنس پارچه لباس کار پارچه لباس کار هم می تواند خالص الیاف طبیعی باشد یا خالص الیاف مصنوعی و یا ...

کارشناس فروش