09131130224

نمایندگی تترون سنندج

نمایندگی کارخانه نساجی گلناز در سنندج
14 می 2021

کارخانه نساجی گلناز منسوجات مختلفی را تولید می‌ کند که از طریق این نمایندگی در سنندج می ‌توانید به ...

کارشناس فروش