09131130224

چهارخانه زرنگار    


طاقه ها ۴۰ متری

عرض ۱۵۰

رنگ انتخابی

ایرانی

شطرنجی در ابعاد مختلف

خیلی ها از من می پرسند آیا می توان از چهار خانه زرنگار برای کل روپوش استفاده کرد؟

جواب من خیر است

چون این پارچه ساخنه شده برای خرج کار بنابراین باید مقاوم باشد

پس از مواد فلامنت از آن استفاده شده

کانال تلگرام ما     

https://t.me/milad_fabric

www.foon.ir

مشاوره رایگان ۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۴

www.miladfabric.ir

www.digiparche.ir

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کارشناس فروش