09131130224

کارخانه پارچه فلامنت چهارخانه بیمارستانی

کارخانه پارچه فلامنت چهارخانه بیمارستانی

در کارخانه های نساجی، انواع پارچه فلامنت بیمارستانی چهارخانه را با چه وزن و گرماژی تولید می کنند و به نمایندگی ها و فروشگاه ها برای عرضه، ارسال؟
یکی از پارچه های بیمارستانی مورد تولید در کارخانه های نساجی، پارچه فلامنت بیمارستانی می باشد.
این پارچه فلامنت بیمارستانی را شرکت های نساجی با طرح های مختلفی تولید می کنند که ۲ طرح پرتولیدش، طرح های ذیل است:

  • طرح چهارخانه پارچه فلامنت بیمارستانی
  • طرح ساده پارچه فلامنت بیمارستانی

قیمت پارچه فلامنت بیمارستانی چهارخانه

از نظر الیاف سازنده، این دو پارچه فلامنت بیمارستانی مورد اشاره در خطوط بالایی، فرقی با یکدیگر نمی کند، اما چرا قیمت یکسان نمی باشد؟
همان طور که می دانید قیمت پارچه فلامنت بیمارستانی چهارخانه، کمی بیشتر از قیمت پارچه فلامنت بیمارستانی ساده است.
در زمان تولید پارچه فلامنت بیمارستانی چهراخانه، یک مرحله اضافی برای این تولید در نظر گرفته می شود به نام طراحی شابلون و پیاده کردن طرح بر روی پارچه مورد نظر که در این جا، پارچه فلامنت بیمارستانی است.
همین اعمال کردن مرحله اضافی که بر روی انواع پارچه فلامنت بیمارستانی برای تولید طرح چهارخانه اش، اجرا می گردد باعث افزایش و فزونی قیمت پارچه فلامنت بیمارستانی چهارخانه شده است.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش