09131130224

کارخانه پارچه تترون لباس بیمارستانی

کارخانه پارچه تترون لباس بیمارستانی

چه کارخانه های نساجی ای در زمینه پارچه تترون مناسب دوخت لباس بیمارستانی فعالیت می کنند و به تولید این پارچه ها می پردازند؟
در کنار استفاده از پارچه تترون بیمارستانی که برای دوخت لباس استفاده می گردد پارچه های بیمارستانی دیگر نیز به کار می برد:

  1. انواع پارچه یکبار مصرف بیمارستانی
  2. انواع پارچه فلامنت بیمارستانی

از ۲ پارچه های مهم هستند که در دوخت لباس بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرند و استفاده بالایی دارند.
برخی از بیمارستان ها نیز که می خواهند از پارچه لباس بیمارستانی باکیفیت و مرغوب تر از حتی، پارچه تترون بیمارستانی استفاده کنند، پارچه ترگال بیمارستانی را مورد خریداری قرار می دهند.
قطعا هم می دانید از میان انواع پارچه بیمارستانی که در خطوط بالایی به آن اشاره شد یا نشد، پارچه تترون بیمارستانی پراستفاده ترین پارچه لباس بیمارستانی است.

قیمت انواع پارچه تترون بیمارستانی مناسب دوخت لباس

همان طور که هم مستحضر هستید کارخانه های زیادی تولید انواع پارچه لباس بیمارستانی و تولید پارچه تترون بیمارستانی را انجام می دهند.
این کارخانه ها، تولید انواع پارچه تترون بیمارستانی مناسب دوخت لباس را با وزن ها و گرماژهای متفاوت هم انجام می دهند.
یکی از پارامترهای دیگری که نیز متفاوت است در زمینه تولید پارچه تترون لباس بیمارستانی، رنگ است.
تولید پارچه تترون بیمارستانی مناسب دوخت لباس نیز با عرض های متفاوت انجام می شود.
باتوجه به متغیر بودن این پارامترها، قیمت پارچه تترون لباس بیمارستانی نیز متفاوت است و یکسان نمی باشد.

پارچه تترون بیمارستانی
هر چه کارخانه های نساجی، تولید پارچه تترون لباس بیمارستانی را با گرماژ بالا انجام دهند، قیمت نهایی این پارچه نیز زیادتر می شود و هر چه در نهایت پارچه تترون بیمارستانی با وزن پایین تر تولید شود، قیمتش کمتر می شود.
البته نوع رنگ کمترین تاثیر را بر روی تغییر قیمت پارچه تترون لباس بیمارستانی می گذارد.
پارچه تترون بیمارستانی لباس را صنایع نساجی با عرض های مورد اشاره در خطوط ذیل تولید می کنند:

  • پارچه تترون لباس بیمارستانی دارای عرض ۱۵۰ سانتی متر
  • پارچه تترون لباس بیمارستانی که عرضش ۲ متر است
  • پارچه تترون لباس بیمارستانی عرض ۳ متر

با افزایش عرض، قیمت پارچه تترون بیمارستانی مناسب دوخت لباس هم افزایش می یابد و برعکس.

پارچه تترون بیمارستانی
با کاهش عرض، قیمت پارچه تترون لباس بیمارستانی کمتر می شود.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش