09131130224

کارخانه تولید پارچه لباس بیمارستانی

کارخانه تولید پارچه لباس بیمارستانی

تولید انواع پارچه برای دوخت لباس بیمارستانی در کارخانه ها و شرکت های نساجی واقع شده در کدام شهر ایران، انجام می گیرد؟
پارچه لباس بیمارستانی را معمولا نمی توان از همه انواع پارچه های جای گرفته در گروه پارچه های بیمارستانی، مورد دوخت قرار داد.
تولیدی ها و خیاطان وقتی سفارش دوخت لباس بیمارستانی را گرفته باشند، مطمئنا از آن بیمارستان و مرکز درمانی می پرسند می بایست این لباس بیمارستانی را برای استفاده چه افرادی باید بدوزند.
آیا قرار است لباس بیمارستانی مورد استفاده ببماران مرد و مورد استفاده بیماران زن و حتی خردسالان و بچه ها قرار گیرد، یا این لباس بر تن کادر درمانی و پزشکان و پرستاران پوشیده گردد.
اگر منظور از دوخت لباس بیمارستانی، لباس بیماران با هر جنسیتی و هر رنج سنی باشد، پارچه لباس بیمار بیمارستانی غالبا از پارچه های زیر، مورد انتخاب و گزینش قرار می گیرد:

  1. انواع پارچه تترون بیمارستانی
  2. انواع پارچه فلامنت بیمارستانی
  3. انواع پارچه ترگال بیمارستانی

البته پارچه شماره ۳، یعنی پارچه ترگال بیمارستانی برای دوخت لباس بیماران بیمارستان های خصوصی، بیشتر به کار می رود که مشکلی از نظر کمبود بودجه ندارند.

پارچه لباس بیمارستانی
اگر هم منظور از دوخت لباس بیمارستانی، لباس کارکنان و پزشکان و…. باشد، عمدتا پارچه لباس بیمارستانی به پارچه های موزد اشاره در خطوط زیرین، تفکیک می گردد:

  • انواع پارچه ترگال بیمارستانی
  • انواع پارچه کجراه بیمارستانی

کارخانه پارچه لباس بیمارستانی در کدام شهر واقع شده؟

کارخانه پارچه بیمارستانی
می توان با قاطعیت گفت تولید پارچه های بیمارستانی برای دوخت لباس بیمارستانی در کارخانه ها و شرکت های نساجی واقع شده در شهر اصفهان، انجام می شود و پس از تولید در صنایع نساجی اصفهان، به سایر شهرهای ایران ارسال می گردد.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش