09131130224

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی ارزان قیمت

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی ارزان قیمت

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی با قیمت ارزان تری نسبت به سایر پارچه های بیمارستانی در نمایندگی ها مورد فروش قرار می گیرد.
آیا می دانید پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را با چه طیف رنگبندی مورد فروش در مراکز عرضه کننده قرار می دهند؟
انواع پارچه های بیمارستانی مانند پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه، طیف رنگبندی وسیعی را ندارد.
می توان رتگبندی پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه را همانند دیگر پارچه های بیمارستانی، محدود در نظر گرفت.
بیمارستان ها و مراکز درمانی تمایل دارند برای خفظ روحیه بیماران از رنگ های روشن انواع پارچه بیمارستانی و هم چنین پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه استفاده کنند.

  1. رنگ سفید
  2. رنگ آبی
  3. رنگ صورتی

جزو سه رنگ پرفروش پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه می باشد که البته رنگ صورتی و رنگ آبی این پارچه باز هم آمار خرید و فروش بالاتری و هم چنین آمار تولید بیشتری را نسبت به رنگ سفید پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی خواهد داشت.

قیمت پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

سوال مهم دیگری که شاید پیشتان مطرح شود و به دنبال پاسخش باشید این است که قیمت پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی در چه رنجی است؟
پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را نمایندگی های رسمی با قیمت ارزانی مورد فروش و معامله قرار می دهند، این در حالی است که قیمت این پارچه از برخی پارچه های بیمارستانی بالاتر است و متناوبا از برخی دیگر هم کمتر.
باید همیشه به یاد داشته باشید که قیمت پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی از قیمت پارچه های بیمارستانی مورد خطاب زیر کمتر و ارزان تر است:

  • پارچه تترون بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه کجراه بیمارستانی

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

و اما، قیمت پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی از قیمت پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی و قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی بالاتر خواهد بود.
به دلیل مناسب بودن قیمت، پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را بسیار زیاد برای دوخت لباس بیماران به کار می برند، البته این لباس ها در پک های آماده تحویل خود بیماران می گردد و دیگر مورد شست و شو قرار نمی گیرد.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش