09131130224

ویسکوز ویسکوز

ویسکوز ویسکوز

ویسکوز ویسکوز

ویسکوز ویسکوز مهنام پارچه  ایی مناسب برای فرم اداری د دانشجویی است

درصد نخ بالا سبب شده که این پارچه نسبت به ترگال خنک تر و زیبا تر باشد

۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۴

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کارشناس فروش