09131130224

نمایندگی پارچه بیمارستانی کجراه آب ژاول سبز

نمایندگی پارچه بیمارستانی کجراه آب ژاول سبز

در نمایندگی های اصلی هم حتی پارچه بیمارستانی کجراه آب ژاول سبز رنگ با قیمت پایین و مناسبی عرضه می گردد و به فروش می رسد.
نمایندگی پارچه بیمارستانی، انواع پارچه های مصرفی در حوضه بهداشت و درمان و بیمارستان ها را عرضه می دارد.
در میان انواع پارچه بیمارستانی موجود در نمایندگی ها، پارچه هایی با قیمت متفاوت وجود دارند.
در کل می توان از ۲ پارچه بیمارستانی به عنوان پارچه هایی یاد نمود که نسبت به بقیه، قیمت بالاتر و بیشتری را دارند:

  • پارچه کجراه بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی

خوب است بدانید هر دو نوع از پارچه بیمارستانی مورد اشاره در بالا را صنایع و کارخانه های نساجی قادر خواهند بود گونه ای تولید کنند که این پارچه ها، دارای خاصیت آب ژاولی باشد یا این خاصیت را نداشته باشد.
در صورت تولید پارچه های بیمارستانی با خاصیت آب ژاول، هم پارچه ترگال بیمارستانی و هم پارچه کجراه بیمارستانی آب ژاول، قدرت و کیفیت رنگرزی بالاتر می شود و می توان این پارچه های آب ژاول را با خیال راحت مورد شست و شو قرار داد.
حتی انواع پارچه بیمارستانی آب ژاول را در بیمارستان ها وارد دستگاه اوتو و کلاپ می کنند بدون این که تغییری در رنگش ایجاد شود.

قیمت انواع پارچه بیمارستانی آب ژاول

نمایندگی پارچه بیمارستانی نمایندگی پارچه بیمارستانی

حالا که متوجه شدیم صنایع نساجی پارچه های بیمارستانی آب ژاول را در ۲ نوع، پارچه ترگال آب ژاول و پارچه کجراه آب ژاول تولید می نمایند، مسلما می توانید حدس بزنید به دلیل تولید شدن با کیفیت های مختلف، قیمت این ۲ پارچه نیز با هم فرق می کند.
پارچه ترگال بیمارستانی آب ژاول سبز رنگ، قیمت بالاتر و بیشتری نسبت به پارچه کجراه بیمارستانی سبز رنگ آب ژاول دارد.
حتی گرماژ پارچه کجراه بیمارستانی آب ژاول سبز رنگ نیز از وزن پارچه ترگال بیمارستانی آب ژاول بالاتر خواهد بود.
برای خرید انواع پارچه بیمارستانی سبز رنگ که دارای خاصیت آب ژاول نیز می باشد، می توانید براساس قیمت این پارچه ها تصمیم گیری کنید و اقدام به خرید نمایید.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش