09131130224

مرکز فروش پارچه کجراه بیمارستانی سفید روپوش پرستاری

مرکز فروش پارچه کجراه بیمارستانی سفید روپوش پرستاری

به خاطر دلایل زیادی امروزه خریداران جذب مراکز فروش اینترنتی برای تهیه پارچه کجراه بیمارستانی سفید روپوش پرستاری شده اند.
آیا می دانید چه پارچه هایی مناسب برای دوخت روپوش پرستاری می باشد؟
از عنوان این خبر به خوبی می توان متوجه شد که یکی از پارچه های مناسب برای دوخت روپوش پرستاری، پارچه کجراه بیمارستانی است که البته رنگ سفید داشته باشد.
پارچه کجراه بیمارستانی
استفاده از پارچه های بیمارستانی دیگر نیز برای دوخت روپوش پرستاری مانند پارچه تترون بیمارستانی یا پارچه ترگال بیمارستانی متداول می باشد.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش