09131130224

مراکز فروش پارچه تترون بیمارستانی

مراکز فروش پارچه تترون بیمارستانی

آمار خرید پارچه تترون بیمارستانی را در مراکز فروش و عرضه کننده موجود در شهرهای مختلف کشور ایران، چگونه می بینید؟
سوال دوم مهم این است که آیا می دانید پارچه تترون بیمارستانی چه کاربردهایی دارد؟
از ۱ نوع پارچه تترون بیمارستانی برای دوخت لباس بیماران و لباس پرسنل استفاده می شود.
از نوع دیگر این پارچه هم در دوخت ملحفه و پرده و روتختی استفاده می شود.
ویژگی های ۲ نوع پارچه تترون بیمارستانی مورد بحث در خطوط بالایی، متفاوت است و با یکدیگر فرق دارد.
پارچه تترون بیمارستانی که برای دوخت لباس استفاده می شود، دارای وزن و هم چنین قیمت و کیفیت بالاتری است.
پارچه تترون بیمارستانی که مورد فروش در نمایندگی ها و مراکز و از آن سو خریداری توسط تولیدی ها برای دوخت ملحفه و روتختی است، گرماژ و قیمتش ارزان تر از پارچه تترون بیمارستانی است که برای دوخت لباس به کار می رود.

آمار فروش پارچه تترون بیمارستانی چگونه است؟

پارچه تترون بیمارستانی
با وجود این همه کاربرد فراوارن که برای پارچه تترون بیمارستانی وجود دارد، آیا نباید این پارچه دارای آمار فروش بالایی در مراکز و نمایندگی ها باشد؟!!!!
پارچه تترون بیمارستانی، یکی از انواع پارچه بیمارستانی پرفروش در مراکز می باشد.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش