09131130224

لیست قیمت پارچه تترون بیمارستانی

لیست قیمت پارچه تترون بیمارستانی

آیا در لیست انواع پارچه های جای گرفته در گروه پارچه های بیمارستانی، پارچه تترون بیمارستانی پایین ترین قیمت را دارد؟
قبل از این که بتوان به سوال پرسیده شده در خطوط ابتدایی این متن پاسخ داد، می بایست ابتدا پارچه های جای گرفته در گروه انواع پارچه های بیمارستانی را شناخت.
پارچه تترون بیمارستانی، یکی از محبوب ترین پارچه های این گروه منسوجات مصرفی می باشد.
در کنار پارچه تترون بیمارستانی، انواع پارچه بیمارستانی دیگر نیز مورد تولید و خریداری قرار می گیرد:

  • پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی
  • پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه کجراه بیمارستانی
  • و در آخر پارچه یکبار مصرف بیمارستانی

در تولیدات جدید برخی کارخانه های نساجی، انواع پارچه های بیمارستانی جدید نیز وجود دارد.
پارچه های نانو و پارچه اس ام اس، جزو این تولیدات است.
از دیر بارز از پارچه تترون بیمارستانی به عنوان پارچه بیمارستانی ای یاد و شناخته می شود که بالاترین حجم تولید و خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

قیمت انواع پارچه بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی از نظر قیمت، میانه انواع پارچه های بیمارستانی می باشد.
قیمت پارچه تترون بیمارستانی از قیمت پارچه یکبار مصرف بیمارستانی، پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی و پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی بیشتر است.
در مقابل قیمت پارچه تترون بیمارستانی از ۲ پارچه بیمارستانی دیگر کمتر خواهد بود:

  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه کجراه بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی

عوامل موثر بر روی قیمت پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی
لبست قیمت انواع پارچه های بیمارستانی را می توان فقط براساس لیست قیمت پارچه تترون بیمارستانی نیز مرتب و تفکیک نمود.
۳ پارامتر بر روی قیمت پارچه تترون بیمارستانی، تاثیز گذار می باشد.
البته اگر بگوییم تاثیر بیشتری بر روی قیمت پارچه تترون بیمارستانی دارد، بهتر است.
نخستین و موثرترین پارامتر تاثیرگذار بر روی قیمت پارچه تترون بیمارستانی، عرض این پارچه است.
قیمت عرض ۳ متر پارچه تترون بیمارستانی بیشتر از قیمت پارچه تترون بیمارستانی عرض ۲ متر، قیمت پارچه تترون بیمارستانی عرض ۲ متر هم بیشتر از قیمت پارچه تترون بیمارستانی عرض ۱۵۰ سانتی متر می باشد.

پارچه تترون بیمارستانی
کوچکترین تغییر گرماژ و وزن پارچه تترون بیمارستانی نیز، بر روی قیمت این پارچه تاثیر گذار خواهد بود.
افرایش گرماژ، قیمت پارچه تترون بیمارستانی را افزایش می دهد.
کاهش گرماژ نیز باعث پایین آمدن قیمت پارچه تترون بیمارستانی می گردد.
و در آخر، سومین پارامتر تاثیر گذار بر روی قیمت پارچه تترون بیمارستانی رنگ این پارچه است.
پایین ترین قیمت پارچه تترون بیمارستانی را می توان مربوط دانست به رنگ سفید این پارچه.

پارچه تترون بیمارستانی
پارچه تترون بیمارستانی دارای رنگ صورتی و آبی نیز قیمتش کمی بالاتر از پارچه تترون بیمارستانی سفید رنگ است.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش