09131130224

قیمت پارچه لباس بیمارستانی مراکز درمانی

قیمت پارچه لباس بیمارستانی مراکز درمانی

مراکز درمانی از چه نوع پارچه بیمارستانی برای دوخت لباس مورد نیاز خود با چه رنج قیمت هایی استفاده می کنند؟
در واقع مراکز درمانی هستند که سفارش دوخت لباس های مورد استفاده خود، از پارچه بیمارستانی مورد نظر به تولیدی ها و خیاطان می دهند.

انواع پارچه لباس بیمارستانی

پارچه لباس بیمارستانی، برحسب کاربرد و براساس اینکه این لباس های دوخته شده را قرار است چه فردی برتن کند، انتخاب و خریداری می گردد.
تولیدی های طرف قرارداد با مراکز درمانی، سفارش دوخت البسه و لباس مصرفی پرستاران و پزشکان را از انواع پارچه های بیمارستانی زیر، غالبا می گیرند و به عنوان پارچه لباس بیمارستانی، پارچه های زیر مطرح می گردد:

  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه کجراه بیمارستانی

این تولیدی ها، هم چنین سفارش دوخت لباس های مصرفی بیماران مرد و بیماران زن و همچنین کودکان را از پارچه های زیر می گیرند:

  1. پارچه تترون بیمارستانی
  2. پارچه فلامنت بیمارستانی

پارچه لباس بیمارستانی

البته دیده می شود در مراکز درمانی خصوصی، انواع پارچه لباس بیمارستانی بیماران از پارچه ترگال بیمارستانی نیز دوخته شود.
قیمت پارچه لباس بیمارستانی را می توان از بالا به پایین، لیست و مرتب نمود:

  • پارچه کجراه بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه تترون بیمارستانی
  • پارچه فلامنت بیمارستانی

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش