09131130224

قیمت پارچه تترون سبز بیمارستانی

قیمت پارچه تترون سبز بیمارستانی

انواع پارچه بیمارستانی سبز رنگ آیا جنس پارچه تترون را دارد؟ قیمت پارچه تترون بیمارستانی با رنگ سبز در چه رنج و محدوه ای می باشد؟
کارخانه ها و شرکت های نساجی، پارچه تترون بیمارستانی را با رنگبندی های متفاوت و متنوعی تولید می کنند، من جمله:

  • پارچه تترون بیمارستانی سفید رنگ
  • پارچه تترون بیمارستانی صورتی
  • پارچه تترون بیمارستانی آبی
  • پارچه تترون بیمارستانی سبز رنگ

البته امروزه به رنگ های تولید شده پارچه تترون بیمارستانی، رنگ یاسی و سایر رنگ ها هم چون نخودی و نباتی و زرد هم اضافه شده است.
قابلیت تولید پارچه تترون بیمارستانی با سایر رنگ ها و حتی رنگ های سیر نیز وجود دارد، اما دقت کنید که برای این تولید، رعایت ۲ نکته ضروری می باشد:
حجم تولید پارچه تترون بیمارستانی باید بالای ۱۰۰۰ متر حداقل باشد
برای این تولید نیاز به صرف زمان حداقل ۳ روز کاری و در برخی مواقع، ۷ روز کاری می باشد
انواع پارچه بیمارستانی با رنگ سبز را شرکت های نساجی با کیفیت ترگال و کجراه تولید می کنند و کمتر دیده می شود انواع پارچه های بیمارستانی سبز رنگ، پارچه تترون بیمارستانی باشد.

 

قیمت پارچه تترون بیمارستانی با رنگ های مختلف

پارچه سبز بیمارستانی

هر چه رنگ انواع پارچه های بیمارستانی به سمت تیره متمایل می گردد، قیمت این پارچه ها افزایش می یابد.
هر چه رنگ انواع پارچه های بیمارستانی نیز به سمت روشن متمایل شود، قیمت این پارچه های مصرفی کاهش می یابد.
قیمت پارچه تترون بیمارستانی که رنگ سفید را دارد در کمترین میزان و لول می باشد.
پارچه تترون بیمارستانی دارای رنگ های صورتی و آبی و نخودی و….. در رتبه بندی از نظر قیمت، جایگاه دوم را دارد.
قیمت پارچه تترون بیمارستانی سبز رنگ نیز در بالاترین حد می باشد.

پارچه تترون بیمارستانی
پارچه تترون بیمارستانی را اغلب برای دوخت لباس بیماران مرد و لباس بیماران زن، تولیدی ها به کار می برند، اما زمانی که وقتی صحبت کاربرد پارچه تترون بیمارستانی با رنگ سبز می گردد، قضیه کمی متفاوت شده و شکل دیگری را به خود می گیرد.
انواع پارچه سبز رنگ بیمارستانی را اغلب برای دوخت لوازم و لباس های مصرفی در اتاق عمل استفاده می کنند، پارچه تترون بیمارستانی دارای رنگ سبز نیز از این قاعده کلی، پیروی می کند.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش