09131130224

قیمت پارچه بیمارستانی تترون

قیمت پارچه بیمارستانی تترون

قیمت پارچه بیمارستانی تترون وابسته به وزن و گرماژ و البته شاخصه ها و پارامترهای دیگری می باشد، این پارامترها را می دانند؟
قیمت پارچه بیمارستانی تترون را بیشتر از همه عوامل، پارامتر عرض تحت تاثیر قرار می دهد.
اصولا هم تولید پارچه بیمارستانی تترون را صنایع و کارخانه های نساجی با عرض های مورد اشاره در خطوط ذیل انجام می دهند:

  1. عرض ۱۵۰ سانتی متر
  2. عرض ۳ متر

مایقی عرض ها و هم چنین عرض های مورد نظر از خریداران را شرکت های نساجی قادرند بنابر سفارش مشتریان و در حجم زیاد، تولید کنند.
همیشه بخاطر داشته باشید پارچه تترون را بیشتر از سایر پارچه های بیمارستانی در مراکز درمانی و بیمارستان ها استفاده می کنند.

قیمت پارچه تترون بیمارستانی با عرض های مختلف

آیا قیمت پارچه تترون بیمارستانی با عرض های مختلف را می دانید؟
آیا می دانید نمایندگی ها و مراکز، پارچه تترون بیمارستانی را با عرض های مختلف با چه قیمتی می فروشند و عرضه می دارند؟
همان طور که می دانید قیمت این پارچه تحت تاثیر مستقیم عرضش می باشد.
هر چه قدر عرض پارچه تترون بیمارستانی افزایش یابد، قیمت پارچه بیمارستانی تترون هم بیشتر می شود.
هر چه قدر هم عرض این پارچه کاهش یابد، قیمتش کاهش می یابد.
اغلب تولیدی های طرف قرارداد با بیمارستان ها در صدد این هستند از پارچه تترون بیمارستانی استفاده کنند که عرضش ۱۵۰ سانتی متر است و اغلب متقاضیان خواهان خرید این پارچه با این عرض هستند تا عرض ۳ متر.
دقت کنید که پارچه تترون بیمارستانی هر چه قدر عرضش افزایش یابد میزان کیفیتش کمتر می شود.

قیمت پارچه بیمارستانی قیمت پارچه بیمارستانی

قیمت پارچه بیمارستانی
به نظر شما کدام عرض از پارچه تترون بیمارستانی، کیفیت بالاتری دارد؟
کدام عرض از پارچه تترون بیمارستانی زیردست نرم تر و لطیف تری دارد؟

کارشناس فروش