09131130224

قیمت فروش پارچه ترگال بیمارستانی

قیمت فروش پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال بیمارستانی را با قیمت های مختلف مورد فروش در نمایندگی ها و مراکز عرضه کننده قرار می دهند، علت اصلی متغیر بودن قیمت را می دانید؟
پارچه ترگال بیمارستانی را صنایع و کارخانه های نساجی با گرماژهای مختلف تولید می کنند.
اما آیا می دانید پارچه ترگال بیمارستانی را با چه اوزانی، بیشتر شرکت های نساجی تولید می نمایند؟
تولید پارچه ترگال بیمارستانی از وزن ۲۲۰ الی ۲۴۰ در صنایع و کارخانه مربوطه می باشد.
تولید پارچه ترگال بیمارستانی نیز با رنگ های متفاوت در صنایع و کارخانه های نساجی انجام می گردد.
رنگ سفید، رنگ سبز و رنگ آبی کاربنی از رنگ هایی است که بیشترین حجم تولید را در شرکت های نساجی به خود اختصاص می دهد.

مهم ترین عامل موثر بر قیمت پارچه ترگال بیمارستانی

با توجه به توضیحاتی که در بالا در مورد پارچه ترگال بیمارستانی گفته شد، متوجه می شویم قیمت پارچه ترگال بیمارستانی وابسته به رنگ و گرماژ می باشد.
بالاتربن قیمت پارچه ترگال بیمارستانی را رنگ های تیره این پارچه یعنی سبز و آبی کاربنی دارد.

پارچه ترگال بیمارستانی
از نظر وزنی نیز بیشترین قیمت را پارچه ترگال بیمارستانی دارای وزن ۲۴۰ گرم به خود اختصاص می دهد.
در سمت مقابل هم، پایین ترین قیمت را رنگ سفید پارچه ترگال بیمارستانی به خود متعلق می کند و همچنین گرماژ ۲۲۰ پارچه ترگال بیمارستانی.

پارچه ترگال بیمارستانی
هر زمان تولیدی ها و خیاطان نیاز به خرید پارچه مناسب برای دوخت لباس فرم پرستاران، پزشکان، پرسنل و متخصصان داشته باشند به سراغ خرید پارچه ترگال بیمارستانی می روند.

منبع:پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش