09131130224

فروش بهترین پارچه ترگال کجراه سفید بیمارستانی

فروش بهترین پارچه ترگال کجراه سفید بیمارستانی

پارچه ترگال کجراه بیمارستانی در رنگبندی های متنوعی در مراکز فروش مورد عرضه قرار می گیرد، آمار فروش بهترین نوع این پارچه ها در رنگ سفید چگونه است؟
شرکت های نساجی، پارچه ترگال کجراه بیمارستانی که آن را به اختصار پارچه کجراه بیمارستانی خطاب می کنند در رنگبندی های متنوعی مورد تکمیل و تولید قرار می دهند.
۳ رنگ از این پارچه بسیار پرفروش است که منجر به افزایش حجم تولید نیز همان طور که می دانید می گردد:

  • پارچه ترگال کجراه بیمارستانی با رنگ سفید
  • پارچه ترگال کجراه بیمارستانی با رنگ سبز
  • پارچه ترگال کجراه بیمارستانی که رنگ آبی کاربنی دارد

پارچه کجراه بیمارستانی

نمایندگی های مختلفی به خاطر حجم خرید بالای پارچه کجراه بیمارستانی سفید رنگ، این پارچه را عرضه می دارند تا تولیدی ها بتوانند پارچه کجراه بیمارستانی را از آن ها خریداری و مورد دوخت و دوز قرار دهند.

کاربرد پارچه کجراه بیمارستانی که رنگ سفید دارد

پارچه ترگال بیمارستانی
پارچه کجراه بیمارستانی با رنگ سفید را بیشتر برای دوخت لباس پرستاران و پزشکان استفاده می کنند.
این پارچه با وزن های مختلفی در صنایع نساجی مربوطه تولید می گردد، این در حالی است که گرماژ ۲۸۰ آن از سایر گرماژهای موجود این پارچه پرفروش تر و پرتولیدتر می باشد.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش