09131130224

عمده فروشی پارچه کجراه بیمارستانی

عمده فروشی پارچه کجراه بیمارستانی

در عمده فروشی ها، آیا عرضه و فروش پارچه کجراه بیمارستانی نیز انجام می شود؟ آیا حجم فروش این پارچه مانند سایر پارچه های بیمارستانی است؟
فکر می کنید و می دانید حجم عرضه انواع پارچه های بیمارستانی در نمایندگی و عمده فروشی ها من جمله پلرچه کجراه بیمارستانی چگونه است؟
به دلیل این که تولیدی ها و خیاطان سفارش دوخت لباس ها و لوازم مصرفی در بیمارستان ها از قبیل ملحفه، روتختی و…. را در تیراژ بالا و زیاد می گیرند، حجم خرید پارچه های بیمارستانی نیز رقم بالایی می باشد.
پارچه کجراه بیمارستانی نیز که جزو پارچه های بیمارستانی می باشد، حجم خرید و عرضه و فروش بالایی را در عمده فروشی ها دارد.
اما سوال مطرح شده دیگر این است که تمام رنگ های این پارچه از قاعده بالا تبعیت و پیروی می کند؟

رنگ های پراستفاده پارچه کجراه بیمارستانی

انواع پارچه کجراه بیمارستانی با رنگ های مورد اشاره در خطوط ذیل را بیشتر از سایر رنگ های پارچه کجراه بیمارستانی مورد خرید و فروش و همچنین عرضه در عمده فروشی ها قرار می دهند:

  1. پارچه کجراه بیمارستانی که رنگ سفید را دارد
  2. پارچه کجراه بیمارستانی سبز رنگ

پارچه کجراه بیمارستانی
از هر ۲ رنگ پارچه کجراه بیمارستانی مورد اشاره در خطوط بالایی برای دوخت لباس فرم و لباس پرستاران و لباس پزشکان و جراحان استفاده می کنند.

پارچه کجراه بیمارستانی
پارچه کجراه بیمارستانی جرو پارچه های بیمارستانی می باشد که مصرف و استفاده ناچیز و کمی در دوخت لباس بیماران مرد و زن خواهد داشت.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش