09131130224

عرضه پارچه تترون طرح دار بیمارستانی

عرضه پارچه تترون طرح دار بیمارستانی

عرضه انواع پارچه تترون طرح دار بیمارستانی، حجم و متراژهای زیادی را به خود اختصاص نمی دهد، علت این موضوع را می دانید؟
وقتی که طرح بر روی پارچه تترون بیمارستانی، چاپ می شود و این پارچه به پارچه تترون بیمارستانی طرح دار، بدل می گردد قیمتش افزایش می یابد.
تولیدی ها و خیاطان که سفارش دوخت البسه های مختلف بیمارستانی را از طرف این مراکز دارند، همگی می خواهند با قیمت پایین ترین البسه های مورد نظر بیمارستان ها را تحویل دهند تا در مناقضات برگزار شده از طرف بیمارستان ها، فرقی نمی کند چه بیمارستان دولتی و چه بیمارستان خصوصی، برنده شوند.
پارچه تترون بیمارستانی طرح دار که به دلیل تولید شدن در شرکت های نساجی با یک مرحله اضافی نسبت به پارچه تترون بیمارستانی ساده، قیمت بالاتری دارد از سوی تولیدی های طرف قرار داد با بیمارستان ها، کمتر خریداری می گردد و در دوخت لباس های کمتری، به کار می رود.
البته امروزه دیده شده بیمارستان های دولتی که با کمبود بودجه مواجه نیستند، از پارچه بیمارستانی طرح دار تترون برای دوخت لباس بیماران مرد و دوخت لباس بیماران زن و البته بچه ها نیز استفاده می کنند تا در نهایت بتوان البسه های بسیار زیبا و شکیلی را دوخت و طراحی نمود.

پارچه تترون طرح دار در بیمارستان های دولتی کاربرد دارد؟

پارچه تترون بیمارستانی

اگر بیمارستان های دولتی نیز تمایل به استفاده از پارچه بیمارستانی طرح دار داشته باشند، غالبا انواع پارچه های زیر را جایگزین پارچه تترون بیمارستانی طرح دار می کنند تا قیمت البسه های دوخته شده آن ها، تعدیل و متعادل گردد:

  1. پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی طرح دار
  2. پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی طرح دار

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش