09131130224

عرضه پارچه اسپان باند بیمارستانی لباس جراحان

عرضه پارچه اسپان باند بیمارستانی لباس جراحان

به نظر کارشناسان، انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی که مورد عرضه قرار می گیرد برای دوخت لباس جراحان، به کار می رود؟
انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی را به منظورها و کاربردهای مختلف مورد عرضه و فروش قرار می دهند در نمایندگی ها و فروشگاه های ذیل ربط.
یکی از کاربردهای رایج پارچه اسپان باند بیمارستانی، دوخت لباس جراحان و وسابل مورد استفاده در اتاق عمل می باشد.
اگر بیمارستان ها بخواهند لباس جراحان خود را از پارچه اسپان باند بیمارستانی بدوزند، بهداشت را به طور کامل رعابت می کنند، زیرا همان طور که می دانید لباس های دوخته شده از پارچه اسپان باند بیمارستانی را تنها یکبار، مورد مصرف و استفاده قرار خواهند داد.
تولیدی ها و مراکز طرف قرار داد با بیمارستان ها، اگر سفارش دوخت لباس جراحان و افرادی که در اتاق عمل هستند را از پارچه اسپان باند بیمارستانی در اصطلاح بگیرند نمی توانند از تمام وزن ها و گرماژهای این پارچه استفاده کنند.

ویژگی های پارچه اسپان باند بیمارستانی مناسب دوخت لباس جراحان

وزن های زیر از پارچه اسپان باند بیمارستانی، از گرماژهای پرکاربرد این پارچه برای دوخت لباس جراحان می باشد:
_ وزن ۳۵ پارچه اسپان باند بیمارستانی
_ وزن ۳۸ پارچه اسپان باند بیمارستانی
_ وزن ۴۰ پارچه اسپان باند بیمارستانی
_ گرماژ ۴۵ پارچه اسپان باند بیمارستانی
وزن های دیگر این پارچه برای دوخت لباس جراحان، یا سنگین است یا ضخامت و وزن لازمه را ندارد.
بد نیست در مورد عرض متداول و رایج از پارچه اسپان باند بیمارستانی که مناسب دوخت لباس جراحان می باشد نیز به همراه وزن و گرماژ مناسب که در خطوط بالایی مطرح شد، به صحبت بپردازیم.
تولیدی ها و خیاطان معتقدند عرض ۱۶۰ پارچه اسپان باند بیمارستانی برای دوخت لباس، خواه لباس جراحان و افراد دیگر پرتی کمتری دارد و مناسب تر می باشد.

پارچه اسپان باند بیمارستانی
همان طور هم که مستحضر هستید با عرض دیگر، نیز این پارچه را کارخانه ها و صنایع نساجی تولید می کنند، از جمله عرض ۱۲۰ پارچه اسپان باند بیمارستانی.
آیا می دانستید با در ارتباط بودن با نمایندگی های مرتبط با کارخانه های تولید کننده پارچه اسپان باند بیمارستانی یا مراکز فروش آن ها، قادر خواهید بود پارچه اسپان باند بیمارستانی را با عروض غیرمتداول و عرض مورد نظر خود خریداری کنید؟!!!!!

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش