09131130224

خرید پارچه فلامنت پنبه چهارخانه بیمارستانی

خرید پارچه فلامنت پنبه چهارخانه بیمارستانی

خرید پارچه فلامنت پنبه چهارخانه بیمارستانی را تولیدی ها برای دوخت و دوز و طراحی چه لباس ها و البسه هایی به کار می برند؟
پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی در کارخانه ها و شرکت های نساجی مورد تولید قرار می گیرد.
تولید پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را این صنایع با ۲ نوع انجام می دهند:

  • پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی طرح دار
  • پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی ساده

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی دسته اول، یعنی پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی طرح دار، طرح های مختلفی را می تواند شامل شود، هم چون طرح ستاره، دایره، لوزی و ….
از بارزترین طرح های پرخرید در مراکز و نمایندگی های عرضه کننده، انواع پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی چهارخانه است.

کاربرد پارچه فلامنت پنبه چهارخانه بیمارستانی

از این پارچه، اغلب به عنوان خرج کار استفاده می گردد.
پارچه فلامنت پنبه چهارخانه بیمارستانی به عنوان پارچه ای نیز استفاده می شود که بدنه اصلی لباس بیماران را تشکیل می دهد.
لباس های دوخته شده از پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی چهارخانه را هم بیماران زن بر تن می کنند و می پوشند و هم بیماران مرد بستری شده در بیمارستان ها.

منبع:پارچه پارادا

کارشناس فروش