09131130224

خرید پارچه تترون سه متری بیمارستانی

خرید پارچه تترون سه متری بیمارستانی

قابلیت خرید پارچه تترون بیمارستانی را با عرض های مختلف دارید، یکی از این عرض ها سه متری است که اتفاقا پرفروش نیز می باشد.
اگر تولیدی دارید و وظیفه دوخت البسه و لباس مصرفی بیمارستان ها به شما محول گردیده، خوب باید بدانید پارچه تترون بیمارستانی از مصرفی ترین پارچه های این گروه می باشد.
فکر می کنید چه عرضی از پارچه تترون بیمارستانی را بیشتر مورد خرید قرار می دهند؟

عرض های مختلف پارچه تترون بیمارستانی تولید شده

تولید پارچه تترون بیمارستانی در کارخانه ها و صنایع نساجی با عرض های مختلف زیر صورت می پذیرد:

  1. پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۱۵۰ سانتی متر
  2. پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۲ متر
  3. پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۳ متر

پارچه تترون بیمارستانی
پارچه تترون بیمارستانی شماره ۱ و شماره ۳، یعنی پارچه تترون بیمارستانی که عرض ۱۵۰ و عرض ۳ متر را دارد، تولیدی ها بیشتر از عرض ۲ متر این پارچه مورد خریداری و تبدیل به البسه و لباس، قرار می دهند.
در واقع میز برش آن ها سایزهای استاندارد را دارد و برای آن ها راحت تر می باشد که پارچه تترون بیمارستانی را با عرض ۱۵۰ و عرض ۳ متر مورد برش قرار دهند و در نهایت و سرانجام، تبدیل به البسه و لوازم مصرفی نمایند.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش