09131130224

خرید پارچه تترون آبی بیمارستانی لباس بیمار

خرید پارچه تترون آبی بیمارستانی لباس بیمار

خرید پارچه تترون بیمارستانی که غالبا برای دوخت لباس بیمار به کار می رود از نمایندگی ها با رنگبندی آبی انجام می شود توسط خریداران.
در کنار خرید پارچه تترون بیمارستانی که مناسب دوخت لباس بیمار می باشد و رنگ آبی دارد، خرید این پارچه را تولیدی ها با رنگ های پرمصرف زیر نیز انجام می دهند:

  • پارچه تترون بیمارستانی صورتی رنگ
  • پارچه تترون بیمارستانی سبز رنگ
  • پارچه تترون بیمارستانی سغید رنگ

البته امروزه در زمینه خرید پارچه تترون بیمارستانی لباس بیمار، خرید پارچه تترون بیمارستانی را علاوه بر رنگبندی مورد اشاره در خطوط بالا با رنگ های سبز فسفری، یاسی و بنفش و دیگر رنگ ها نیز انجام می دهند.
بیشترین حجم خرید را در زمینه پارچه تترون بیمارستانی مناسب لباس بیمار می توان رنگ های صورتی و آبی این پارچه در نظر گرفت و دانست.
بافت و تولید پارچه تترون بیمارستانی را با رنگبندی های متنوع و گرماژهای مختلف، صنایع نساجی متعددی انجام می دهند.

چرا قیمت پارچه تترون بیمارستانی مختلف می باشد؟

پارچه تترون بیمارستانی

کمی قیمت پارچه تترون بیمارستانی تولید کارخانه های نساجی مختلف، متفاوت می باشد.
این تفاوت قیمت را می توان مربوط به متفاوت بودن گرماژ و متفاوت بودن رنگ این پارچه در نظر بگیرید.
مانند دیگر پارچه ها، قیمت پارچه تترون بیمارستانی نیز با وزن و گرماژش رابطه مستقیم دارد.
هر چه وزن پارچه تترون بیمارستانی بالاتر باشد، قیمت نیز افزایش می یابد.
هر چه گرماژ پارچه تترون بیمارستانی نیز کاهش یابد، قیمت این پارچه کمتر می گردد، الببته کاهش وزن پارچه تترون بیمارستانی بیشتر از جد، کار خطرناکی می باشد و ممکن است بیمارستان ها لباس های بیمار دوخته شده از پارچه تترون بیمارستانی سبک وزن را مرجوع کرده و پس بفرستند.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش