09131130224

حراج عمده پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

حراج عمده پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

برای متقاضیان و تولیدی هایی که قصد خرید عمده پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را دارند، حراج این دسته پارچه ها خبر خوشحال کننده ای می باشد.
در واقع خریداران پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه به ویژه افرادی که قصد خرید عمده را دارند خیلی راغب هستند و تمایل دارند به نمایندگی ها و مراکزی مراجعه کنند که این پارچه را با قیمت حراج عرضه می دارند.
از پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی هم برای دوخت ملحفه و روتختی و هم البسه استفاده می گردد.
پارچه بیمارسانی فلامنت پنبه را کارخانه های نساجی با وزن ها و گرماژهای مختلف می بافند و تولید می کنند.
همان طور که می توان حدس زد و از نام این پارچه مشخص است در زمان تولید پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه از الیاف پنبه ای استفاده می گردد.
هر چه درصد الیاف پنبه ای به کار رفته در زمان تولید پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه بیشتر باشد این پارچه با کیفیت بسیار بالاتری عرضه می گردد، هم چنین هر چه درصد الیاف پنبه ای پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه بیشتر باشد وزن و گرماژ هم افزایش می یابد.

قیمت پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی
۲ پارامتر بالا، یعنی هم ورن و گرماژ زیاد پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی در هنگامیکه الیاف پنبه ای بیشتر استفاده می گردد و هم استفاده زیادتر از الیاف پنبه ای موجب تغییر قیمت می گردد و قیمت پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه را بیشتر و زیادتر می کند.
اما آیا می دانید با چه رنجی شرکت های نساجی پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه را تولید می کنند؟
همان طور که گفته شد برحسب الیاف پنبه ای موجود، وزن پارچه بیمارستانی فلامنت پنبه دچار تغببر و گاهی افزایش و کاهش می شود، اما غالبا پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را صنایع نساجی با گرماژ بین ۱۶۵ الی ۱۷۵ تولید می کنند که بالاترین قیمت پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی را گرماژ ۱۷۵ این پارچه به خود اختصاص داده است.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش