09131130224

بهترین پارچه بیمارستانی برای لباس بیمار

بهترین پارچه بیمارستانی برای لباس بیمار

بهترین پارچه بیمارستانی برای دوخت لباس بیمار، کدام پارچه می باشد؟ شرایط تولید بهترین پارچه بیمارستانی چیست؟
برای دوخت لباس بیمار توسط تولیدی های طرف قرارداد با مراکز درمانی و بیمارستان ها، امکان استفاده از پارچه های بیمارستانی ذیل وجود دارد:

  • پارچه تترون بیمارستانی
  • پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی
  • پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی

اما واقعا کدام نوع از پارچه های مورد اشاره در خطوط بالایی را می توان به عنوان بهترین پارچه بیمارستانی برای دوخت لباس بیماران، انتخاب کرد؟
پارچه تترون بیمارستانی و پارچه ترگال بیمارستانی.

شرایط تولید بهترین پارچه بیمارستانی لباس بیمار

چون این ۲ پارچه یعنی پارچه ترگال و پارچه تترون بیمارستانی، در کارخانه های نساجی مربوطه با شرایط تکمیل و بافت و رنگرزی بهتری نسبت به ۲ نوع پارچه بیمارستانی دیگر تولید می شوند، توانسته اند در اصطلاح لایق ملقب شدن به عنوان بهترین پارچه بیمارستانی شوند.
کلیه انواع پارچه های بیمارستانی و در این جا بهترین پارچه بیمارستانی برای دوخت لباس بیماران، باید در شرایط بهداشتی در کارخانه های نساجی تولید گردد.
استفاده از مواد اولیه مرغوب و گذراندن مراحل تکمیلی به درستی به تولید بهترین پارچه بیمارستانی لباس بیمار در شرکت های نساجی، کمک شایانی می نماید.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش