09131130224

بازار فروش پارچه ترگال ۲۴۰ گرمی بیمارستانی

بازار فروش پارچه ترگال ۲۴۰ گرمی بیمارستانی

بیشترین فروش پارچه ترگال بیمارستانی در بازار آیا به وزن ۲۴۰ گرمی این پارچه تعلق دارد؟ چه وزن های دیگری از این پارچه مورد تولید می باشد؟
کارخانه ها و صنایع نساجی، پارچه ترگال بیمارستانی را با وزن های مختلف تولید می کنند.
گرماژ هر کدام از پارچه های بیمارستانی تولید شده متفاوت می باشد و با دیگری فرق می کند.
پارچه ترگال بیمارستانی را صنایع نساجی با وزن بین ۲۲۰ الی ۲۵۰ گرم تولید می نمایند، اما بیشترین حجم تولید را می توان به گرماژ ۲۴۰ گرمی این پارچه اختصاص داد.
این حجم فروش بالای پارچه ترگال ۲۴۰ گرمی بیمارستانی حکایت از افزایش حجم تولید این پارچه با این وزن نیز دارد.
در بازار نیز فروش پارچه ترگال بیمارستانی با وزن ها و رنگ های متفاوت انجام می شود، این در حالی است که شرکت های نساجی تولید کننده تنها بر روی عرض این پارچه نمی تواند زیاد مانور دهند و دخیل باشند.
پارچه ترگال بیمارستانی با عرض اختصاصی ۱۵۰ سانتی متر مورد تولید قرار می گیرد، اما شاهد تولید این پارچه در کارخانه های نساجی و هم چنین فروشش در بازارها و نمایندگی ها با رنگ سفید، آبی، سبز و رنگبندی های متفاوت می باشیم.
حجم فروش پارچه ترگال بیمارستانی با رنگ ها و وزن هایی که گفته شد مانند دیگر پارچه های بیمارستانی بالا می باشد.

پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال بیمارستانی برای دوخت چه لباس هایی بکار می رود؟

پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه ترگال بیمارستانی را تولیدی ها با وزن ۲۴۰ گرم برای دوخت لباس پرستاران و پرسنل و پزشکان به کار می برند و واقف هستند که پارچه ترگال بیمارستانی ۲۴۰ گرم، وزن لازمه و کافی را داشته برای دوخت این لباس ها و حتی به عنوان مناسب ترین پارچه برای دوخت لباس های بیمارستانی پرسنل و کارکنان شناخته می شود.

کارشناس فروش