کرپ ساوانا

کرپ ساوانا ساوانا پارچه ای اندونزی با کیفیت بالا و رنگ جت بلک می باشد منظور از رنگ جت بلک به مراحل رنگ رزی پارچه گفته می شود برای اینکه پارچه در رنگ مشکی بور نشود یا رو به کدری نرود پارچه را دوبار رنگ و یا با جت رنگ …